Boxen/Fitness

Montag: 
20.30-21.30
Freitag: 
20.00-21.30